Gå till innehåll

Verktyg för lantbrukare

Jordbruksverket

jb-headerheader-jbv2000x768

Tester för att avgöra förhållanden i markstrukturen

Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. De arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter.

Appen ”Hur mår min jord?” är ett verktyg för lantbrukare, lantbruksrådgivare, och andra inom de gröna näringarna. Den används som rådgivnings- och analysverktyg, samt vid utbildning såsom t.ex. lantbrukar- eller rådgivarkurser och gruppträffar i fält, och liknande sammanhang.

Appens funktionalitet:

JBV test_infiltration2

Arbetsprocess

Mobile Interaction arbetade utifrån en agil metodik med återkommande demos och iterationer i nära dialog med kunden. I den inledande fasen designades ett flödesschema, wireframes och personas för att syncronisera projektets målbild. Denna information tillsammans med den tekniska kravspecifikationen omvandlades till epics, stories och tasks som projektplanerades. Projektet genomfördes i kontinuerlig dialog med användare vilka sedan utförde användartester för att säkerställa funktionen. Mobile Interaction förvaltar idag Appen.

Self service stations

Nästa Projekt