Self service stations

eBerry by Nordic Choice Hotels

Område

  • Design

År

2019

Utmaning

Med hjälp av iPads vid receptionerna på Nordic Choice Hotels har gästerna möjlighet att själva checka in och ut, utan att behöva vänta på hjälp från personalen. Lösningen hade dock ett flertal brister i användarflödet vilket ledde till misslyckade incheckningar och andra problem.

Projektets mål var att förbättra flödet genom att identifiera och bygga bort problem för gästerna genom förändrat UX och UI i service stationerna.

Vår approach

Utifrån en användarcentrerad designprocess identifierade, kategoriserade och itererade vi kring en mängd problem som användarna upplevde. Mobile Interaction skapade flertalet prototyper på användarflöden som testades på hotellen vilket gav insikter till vilka lösningar som fungerade bäst. Utifrån Nordic Choice Hotels designsystem utformades kravställningen på nya komponenter och flöden till utvecklingsavdelningen i ett noggrant och tätt samarbete med både utvecklare och produktägare.

Lösningen

Genom ett flertal både större och mindre komponenter och flödesförändringar levererade Mobile Interaction en gästupplevelse som bygger på riktig feedback från gäster men även best practices inom UX och UI. Den nya lösningen skapar mindre frustration för hotellens personal men framförallt en gästupplevelse som är friktionsfri vid in- och utcheckning

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

    *Obligatoriska fält