Drilling Simulator

Sandvik Drilling Simulator

Område

  • iOS
  • Design

Utmaningen

Sandvik erbjuder sina kunder utbildningar för att öka medvetenheten hos borroperatörer om hur små justeringar i hur man styr borren kan ha stor inverkan på produktivitet och livslängd. Sandvik ville utöka denna utbildning med ett praktiskt moment och vände sig till Mobile Interaction.

Vår approach

Mobile Interaction tog fram ett koncept tillsammans med Sandvik för att införa ett praktiskt moment i utbildningen.

Tillsammans med produktspecialister och ingenjörer från Sandvik tog vi fram en modell för hur olika parametrar påverkar produktivitet och livslängd i olika bergarter. Allt för att efterlikna verkliga förhållanden.

Lösningen

Vi utvecklade en borrsimulator för iPad —  Drilling Simulator.

Under utbildningen har alla deltagare en egen iPad och ledaren distribuerar scenarier. Efter genomförd virtuell borrning kan resultatet skickas tillbaka till ledaren.

Replay och feedback

Ledaren kan välja att gå igenom ett scenario för att påvisa vad användaren kunde gjort annorlunda för att undvika onödig förslitning eller öka produktiviteten.

Externa kontroller

För att efterlikna den konsol som borroperatören möter i en verklig rigg tog Mobile Interaction fram externa kontroller som kopplas upp mot simulatorn via Bluetooth.

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

    *Obligatoriska fält