Talent Manager

Human Resources

Rekryteringsansvarig

Vår Talent Manager samarbetar med resten av organisationen för att se till att vårt team, ledare och arbetsplats är fantastiska och att vi får ombord rätt teammedlemmar för resan in i framtiden:

Rekryteringsansvarig:

 • Varumärkesbyggande: etablera strategi och program och driva associerade initiativ med medverkan av andra intressenter vid behov.
 • Rekryteringsprocess: definiera rekryteringsprocess och verktyg som innehåller nödvändiga steg för att attrahera, välja ut och kvalificera kandidater så effektivt som möjligt och säkra att rekryteringsteam följer processen.
 • Operativ rekrytering: samarbeta med rekryterande chefer i hantering av rekryteringar, samordna och samarbeta med rekryteringsteam vid behov och ge rådgivning om kandidatval.

Talent Management:

 • On/offboarding: Definierar processen och involverar viktiga intressenter för genomförande vid behov.
 • Performance Management: Designar processen, skapar verktyg, tillhandahåller utbildning och underlättar program vid behov för att stödja målsättning, utveckling, feedback, årlig översyn etc.
 • Employee experience: Definierar program och verktyg för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och organisationshälsa Identifierar risker för personalomsättning och förbättringsområden för att behålla medarbetare och föreslår åtgärder för organisationen att agera på.
 • Ledarskapsutveckling: Tillhandahåller program, utbildning och rådgivning för att stärka organisationens ledare Teamutveckling: Definierar ett urval av teamaktiviteter och involverar organisationen vid behov Lön och förmåner:

Lönearbete:

 • Samordnar månatlig rapportering till löneleverantören
 • Förmåner: samordnar och granskar medarbetarförmåner
 • Årlig lönerevision: underlättar processen för årlig lönerevision och ger stöd till chefer under hela processen

Juridiskt:

 • Övervakar efterlevnad av mänskliga resursrelaterade krav och lagar och involverar viktiga intressenter vid behov.

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält