Production Team

Kod och pixlar

Utvecklare och designer

Våra hjältar som skapar våra klientser mobila lösningar till liv:

 • Utveckla/produera i tilldelade projekt/konsultuppdrag
 • Delta i att tillhandahålla support och underhåll vid behov där MI har en åtagande
 • Håll dig uppdaterad och följ företagets utvecklingsprocesser och standarder
 • Delta i kundmöten vid behov, teknisk försäljningsstöd
 • Uppskatta tid för uppgifter
 • Delta i att skapa backloggar
 • Leverera uppgifter på uppskattad tid för att säkra projektets hälsa
 • Design: UI/UX, prototyper, wireframes.

Uppdrag:

 • Programmering och design

Kod och pixlar

Seniora roller inom utveckling och design

Våra seniora hjältar som vi, utöver det ovanstående, kan lita på att dela med sig av sin kunskap, erfarenhet och råd som ger ovärderligt stöd till vårt team, våra kunder och i alla våra mobilprojekt:

 • Ta aktiv roll under kundmöten och bidra vid behov
 • Ge funktionellt/tekniskt försäljningsstöd (under och efter möten med kund)
 • Ta aktiv del i diskussioner kring design, arkitektur, teknikval, osv.
 • Introducera projektet för utvecklare som kommer att arbeta hands-on i projektet Stöd och coacha kollegor och agera som en ”go-to”-person under hela projektet
 • Identifiera områden för möjliga förbättringar eller riskeliminering inom lösningen (t.ex. möjliga flaskhalsar)
 • Agera som ledande designer/utvecklare i specifika projekt, dvs. ta ansvar och ägarskap för projektets framgång och stödja PM i att driva projektet framåt vid behov.
 • På begäran delta aktivt i rekrytering av nya medarbetare (t.ex. delta i intervjuer, granska kodlösningar och dokumentera dina synpunkter och betyg)
 • På begäran delta aktivt i företagets marknadsföringsinitiativ riktade mot potentiella medarbetare eller kunder. (t.ex. arrangera och/eller delta i evenemang, föreläsningar, seminarier, meetups, osv.)
 • Aktivt dela kunskap med kollegor både i formella och informella sammanhang (t.ex. lunch & learn, kodkvällar, ge feedback, osv.)
 • Hjälpa produktionsgruppen att följa och förstå design- och utvecklingsprocesserna.

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält