Production Leads

Teamlead / chef

Dessa hjältar tjänar produktionsgruppen med expertis, struktur och samordning när det gäller allt som rör design och teknik, enligt följande:

 • Funktionellt och processmässigt ansvar för att sätta enhetliga arbetssätt och kvalitetsstandarder för design eller utveckling inom teamet
 • Vid behov bedöma och godkänna föreslagna tekniska lösningar och uppskattningar som gjorts av andra teammedlemmar.
 • Stödja och coacha andra designers eller utvecklare och agera som en ”go-to”-person för alla frågor som rör design eller utveckling.
 • Hjälpa och stödja PM:er vid behov.
 • Bidra aktivt till att definiera kravprofiler och jobbannonser för rekryteringsprocesser.
 • Skapa och kontinuerligt uppdatera design- eller kodtester och utvärderingskriterier som ska användas i rekryteringsprocesser.
 • Skapa funktionella frågor som ska användas under intervjuer i rekryteringsprocesser.
 • Planera och genomföra kundworkshops.

Innefattar även:

 • Arkitektoniska beslut som endast påverkar den egna plattformen. Beslut som påverkar, eller har beroenden och synergier på flera plattformar kräver gemensamt beslut med berörda ledare och/eller Utvecklingschefen.

Utvecklingschef

 • Övergripande ansvar för utvecklings-/produktionsfunktionen (inklusive: iOS, Android, webb, bakänd och design).
 • Ägandeskap över utvecklingsprocessen
  • Regelbundet granska och utveckla utvecklingsprocessen, samt synkronisera den med designprocessen.
  • Träna andra team medlemmar i utvecklingsprocessen
  • Säkerställa efterlevnad av utvecklingsprocessen.
 • Ägandeskap över kodkvalitén
  • Regelbundet uppdatera och granska kodkvalité
  • Träna andra teammedlemmar
  • Säkerställa efterlevnad av kodkvalité.
 • Tillsammans med PM:s granska och aktivt stödja/driva vidareutvecklingen av arbetsprocessen (dvs. hur projekten hanteras).

Innefattar även:

  • Val av utvecklingsmetod
  • Definiera kvalitetsstandard (tillsammans med sälj och kund)
  • Har mandat att ta beslut på vad som gäller om problem uppstår

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält