Personalhandbok

Vår företagskultur är grundad på att våra kollegor ska ha en meningsfull och tillfredsställande arbetsplats där de kan trivas och utvecklas. Vi främjar en öppen feedback-kultur där vi ständigt uppmärksammar goda prestationer och ger konstruktiv kritik för att ständigt förbättra oss själva och vår verksamhet. I en bransch som ständigt förändras uppmuntrar vi våra kollegor att våga testa och utvärdera nya idéer.

Vi tror på att uppmuntra individuell utveckling, vilket inkluderar att erbjuda nya roller och möjligheter att växa och lära sig nya färdigheter. Work-life balance är också en viktig del av vår kultur, och vi arbetar aktivt för att hjälpa våra kollegor att uppnå och behålla en balans mellan arbete och fritid. Vi strävar efter att skapa en stöttande kultur där alla uppmanas att fråga och svara, och där vi stöttar varandra och delar kunskap för att gynna hela organisationen.

Våra värdeord

Våra värdeord är våra ledande principer om hur vi förhåller oss till varandra, både internt gentemot varandra och externt gentemot våra kunder.

Våra värdeord är Tillsammans, Engagemang, Hantverk och Innovation. Dessa värden styr vår arbetskultur och hjälper oss att uppnå våra gemensamma mål genom att arbeta tillsammans, vara passionerade och ansvarstagande, sätta stolthet i vårt hantverk och vara nyskapande och innovativa.

Vi tror att genom att leva upp till våra kärnvärden kan vi skapa bättre produkter och lösningar för våra användare och kunder.

Tillsammans

Vi tror på att arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Genom att samarbeta och dra nytta av varandras styrkor kan vi skapa bättre produkter för våra användare.

Engagemang

Vi är passionerade och engagerade i det vi gör och tar ansvar. Vi brinner för att skapa innovativa och användarvänliga appar som förbättrar människors liv.

Hantverk

Vi sätter stolthet i vårt hantverk och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet i allt vi gör. Varje detalj i våra produkter är noga genomtänkt och utformad med omsorg.

Innovation

Genom att vara innovativa och nyskapande kan vi skapa banbrytande lösningar som tar användarupplevelsen till nästa nivå.

Riktlinjer

 • Uppmuntra och främja öppen feedback och kommunikation bland kollegor. Ge kontinuerlig feedback på prestationer och uppmuntra till konstruktiv kritik för att ständigt förbättra oss själva och vår verksamhet.
 • Uppmuntra och stödja kollegor som vill prova och utvärdera nya idéer. Ge dem utrymme och resurser att testa nya idéer och möjligheter att växa och lära sig nya färdigheter.
 • Prioritera individuell utveckling genom att erbjuda nya roller och karriärmöjligheter inom företaget.
 • Arbeta aktivt för att hjälpa kollegor att uppnå och upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv. Ge kollegor flexibilitet när det är möjligt och uppmuntra till hälsosamma arbetsvanor.
 • Bygg och upprätthåll en stöttande kultur där kollegor uppmanas att fråga och svara och där kunskap och erfarenheter delas för att gynna hela organisationen. Uppmuntra till samarbete och öppenhet inom hela företaget.

forts.

 • Uppmuntra en utmanande och belönande arbetsmiljö där alla kollegor trivs och känner sig motiverade. Skapa en respektfull och omtänksam arbetsmiljö där alla känner sig bekväma att ta risker och där ”fail fast” är bättre än ”fail slow”.
 • Uppmuntra till ”yes-and” konversationer istället för ”no-but” för att främja öppenhet och samarbete bland kollegor.
 • Se till att kollegor har en ergonomisk arbetsplats för att säkerställa fysisk hälsa. Uppmuntra till promenader och rörelse under arbetsdagen genom att organisera ”walk and talk” möten.
 • Främja en hälsosam livsstil (även mentalt) bland kollegor genom att erbjuda coaching och andra resurser för att hjälpa dem att hantera stress och uppnå en sund balans mellan arbete och privatliv.
 • Uppmuntra teamledare att hjälpa kollegor att planera och prioritera när det finns konflikter eller tvivel om prioriteringar.

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält