Från koncept och prototyp till implementation och ASO

Hos oss får du tillgång till team av samspelta experter, alla med lång erfarenhet av mobila projekt. Vi hjälper dig i analysen av dina affärsmöjligheter och ger råd kring lämplig teknisk lösning. Därifrån skapar vi koncept och prototyper och utvecklar mobila uppelvelser i världsklass.

WORKSHOPS & SCOPING

Att få en bra start på ett projekt är centralt för dess framgång och det startar med att definiera målet på rätt sätt.

Vi arbetar enligt en beprövad process där vi med hjälp av vår erfarenhet och ett antal verktyg säkrar upp alla perspektiv. Tid, kostnad, kvalitet – och funktioner – definieras. Processen utgår från ”Design Thinking” och säkerställer att du investerar i rätt idé och lanserar den bästa produkten för dig och din publik.

 • Användarresearch och behov analyseras och definieras
 • Idégenerering och konceptutveckling
 • Definitionsarbete av MVP (Minimum Viable Product)
 • Från skisser till wireframes
 • Scoping och definiering av budget
 • Flow workshopmetodik som leder till underlag för Go / No-Go-beslut
 • Wave workshopmetodik för strukturerad kreativ affärsutveckling

PRODUKtion av lösning

För att säkerställa projektets effektmål bygger vår utvecklingsprocess på de Agila principerna för produktutveckling och iterativ anpassning.

Utvecklingsprocessen delas upp i sprintar där varje sprint skall leverera en fungerande prototyp eller färdig feature som sedan demonstreras för kund. I definition-of-done för varje sprint ingår godkänt test och genomfört retrospektiv för att garantera ständiga förbättringar.

 • Designa upplevelsen och gränssnittet
 • iOS / Andriod / webb / backend
 • Presentera och iterera prototyp
 • Implementering och utveckling
 • Testning och kvalitetssäkring
 • Iteration, efter behov
Vårt erbjudande_1
Vårt erbjudande_2

Service Desk

Som din utvecklingspartner är vi med dig hela vägen.

Vi är där för dig via vår Service Desk som efter lansering skapar trygghet, tillförlitlighet och snabba åtgärder när det behövs, för krångelfri drift av din App.

 • Proaktivt underhåll av applikationen
 • Support
 • Bugfix
 • Vidareutveckling
Vårt erbjudande_3
Vårt erbjudande_4
serversservers

Hosting av dina applikationer

Vi kan hjälpa dig att sätta upp och underhålla även driftsmiljön för din App, vare sig den ligger i Google Cloud, AWS, Azure eller on-prem! Skapa en övervakad driftsmiljö för din applikation samt få samlingsfaktura från Mobile Interaction.

Svea-BigSvea-Big

Svea Wallet - trusted partner

Som trusted partner med Svea Ekonomi kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv implementation Svea Wallet. Svea Wallet är genvägen till säkra och tighta betalflöden, där integration istället för redirect ger ett krispigt flöde för användaren. Lösningen erbjuder handlare full kontroll över sin kundresa och alla kringtjänster som en handlare behöver.

Vill du diskutera ett projekt?

Kontakta oss på +46 (0)8 5000 39 20 eller skicka ett mail till
projekt@mobileinteraction.se

Dags att snacka appar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag inom kort. Vi hörs!

Therese Suazo, Head of Growth

  *Obligatoriska fält